{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

🚚全單滿6支送貨|風土系酒款全單滿3支送貨|🆕全新澳門送貨服務 (詳情請查詢)

🍷酒款、優惠經常更新,請時刻追蹤我地😊|🤵👰Wine Couple 你的最佳婚宴酒酒商

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}
campania

Campania

火山葡萄酒產區 Campania 白酒 - Fiano + Greco

🌋 火山葡萄酒絕對係近年嘅Gimmick之一,好多酒友都會想搵枝西西里Etna嘅火山酒試試,地中海嘅陽光同溫暖氣候,高海拔帶嚟嘅日夜溫差、充滿礦物質嘅高質火山土壤、小眾酒莊嘅老滕。種種好酒條件都令酒友們雙眼發光,係就算唔係好識都飲得出嘅高質!但除咗Etna之外Campania都係另一個著名火山產區,而且性價比仲好高!除咗當中有Barolo of the south之稱嘅紅酒產區Taurasi之外,仲有兩款好著名嘅白葡萄 + 產區,就係Fiano di Avellino同Greco di Tufo, 係Campania甚至成個意大利嘅Little Twin Star👯

 

 

fiano

Fiano 菲亞諾

🍇 Fiano 菲亞諾

📖 Fiano di Avellino 位於Campania產區,雖然附近都種好多Fiano, 但因為靠近Apennine山脈帶嚟嘅大日夜溫差同含豐富礦物嘅火山泥土令呢個區嘅出品係最出名同最高質的。
所以喺2003年都被升為DOCG作為高品質嘅認可,Fiano di Avellino DOCG規定最少要有85% Fiano, 可以加上15% Greco, Coda di Volpe Bianca或者Trebbiano Toscano.
 
🍇 Fiano呢隻葡萄早喺二千幾年前已經存在,個名解作蜜蜂嘅摯愛,所以明顯地fiano嘅糖份係偏高的,喺中世紀甚至今日都好受歡迎,今時今日都仲係當地半甜氣酒嘅首選葡萄,但更加出名嘅係Fiano di Avellino嘅乾身白酒。
一般嚟講dry Fiano會偏full body, 入口同聞落都會有一種獨特嘅蠟質感覺(waxy), 同時帶返中等程度嘅桃、花、榛子同蜜糖香氣,帶中等至中高酸度,根據唔同嘅風土都會有少少唔同嘅呈現,喺火山土壤就好有機會出多啲礦物感,但普遍質素都唔差。

greco

Greco 格萊克

🍇 Greco 格萊克

📖 Greco di Tufo 同之前介紹嘅Fiano di Avellino一樣位於Campania產區,Tufo係指產區入面其中一條村嘅名,但果度都有一種由火山灰組成嘅獨特石頭,有個相近嘅名Tuff, 所以雖然附近都種好多Greco, 但因為450-500米高嘅火山脈帶嚟嘅大日夜溫差同含豐富礦物嘅火山泥土令呢個區嘅出品係最出名同最高質的。
所以喺2003年都被升為DOCG作為高品質嘅認可,Greco di Tufo DOCG規定最少要有85% Greco, 可以加上15% Coda di Volpe Bianca.
 
🍇 Greco種得比fiano多,因為比較耐熱所以喺溫暖嘅Campania好受歡迎,同fiano一樣都係比較full body, 酒精偏高入口亦有油油嘅感覺,但酸度會稍為多少少,帶花香、桃、煙燻同蜜糖香,仲有機會出到獨特嘅蘑菇香,普遍質素都一樣唔差。

 

 

👇🏻即刻睇下我地嘅Fiano 同 Greco👇🏻

Le Masciare Fiano di Avellino DOCG 2020 瑪思雅尼 菲亞諾白酒《醇酒系列 - I232》

Le Masciare Greco di Tufo DOCG 2020 瑪思雅尼 格萊克白酒《醇酒系列 - I231》